An Noer info 6

22-09-2023
-Prijs en diploma voor juf Meryam
-Filmdag
-Kennismakingsgesprekken
-Nieuwe muurschildering
-Afscheid juf Ingrid
-Sakina Moro: 99 namen van Allah swt.!
  ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders, 

Prijs én diploma voor juf Meryam
Afgelopen donderdag mocht juf Meryam haar PABO-diploma in ontvangst nemen. 
En dat niet alleen: juf Meryam mocht ook nog een prijs mee naar huis nemen: De Dr. Cynthia Ringelingprijs. 
Sinds 2013 reikt de Pabo van Hogeschool Leiden de Dr. Cynthia Ringelingprijs uit aan:
 
  • Een student die gemiddeld minimaal een 7 op de cijferlijst heeft;
  • Belangeloos heeft bijgedragen aan community building op de Pabo;
  • Heeft klaargestaan voor medestudenten en voor docenten;
  • Een inspiratiebron is voor medestudenten;
  • In de LIO heeft laten zien Passend Onderwijs te kunnen bieden;
  • Leerlingen heeft 'empowered' (bewust maken van hun talenten en mogelijkheden)
We zijn hartstikke trots op onze Meryam, die ooit op An Noer als leerling rondliep. Voor ons vertegenwoordigt Meryam de toekomst van het onderwijs en we hopen dat ze veel kinderen mag onderwijzen en inspireren. Wij hebben in ieder geval veel vertrouwen in haar. 

Filmdag
Afgelopen dinsdag werd er op school gefilmd. Het filmmateriaal wordt gebruikt om een filmpje te maken van drie Excellente scholen, waaronder dus An Noer. De film zal gedeeld worden tijdens het congres voor Excellente schol en op 12 oktober in Bunnik. Uiteraard mogen we de beelden zien voordat deze gedeeld worden. 

Kennismakingsgesprekken
Afgelopen woensdag mochten we heel ouders begroeten voor het kennismakingsgesprek met de leerkracht. Fijn dat iedereen zo betrokken is. Is de afspraak niet doorgegaan, dan zal de leerkracht een nieuwe afspraak met uw maken. 

Nieuwe muurschildering
De identiteit meer in de school zichtbaar en 'voelbaar' maken. Dat is één van de speerpunten van dit schooljaar. 
De eerste muurschildering is een feit: een mooie, rode Koran omringt met twaalf profeten. In woorden is eigenlijk niet uit te leggen hoe mooi de schildering is. Daarom nodigen we u graag uit om bij het lokaal van groep 1/2C te komen kijken. 

Afscheid juf Ingrid
Woensdag 27 september is de laatste werkdag van juf Ingrid. Wat zullen we haar gaan missen! Desondanks hopen we dat ze snel weer helemaal hersteld. 
Op woensdag 27 september nodigen we de ouders uit om even afscheid te nemen van juf Ingrid. Ook als uw kind niet meer bij haar in de klas zit, bent u uiteraard van harte welkom. We starten om 14:45 in het atrium. Hopelijk zien we elkaar dan. 

Sakina Moro: 99 namen van Allah swt. 
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar we kunnen (alweer) een mooie mijlpaal vieren. 
Sakina Moro uit groep 5B heeft maar liefst 99 namen van Allah swt. gememoriseerd. 
Juf Yamina biedt de namen in de les aan, echter verwachten we dat de kinderen thuis oefenen. Dit huiswerk heeft Sakina wel heel serieus genomen, want zij is de eerste dit schooljaar die de namen heeft gememoriseerd. Allahouma bariek!

Wilt u precies weten hoeveel namen uw kind dient te memoriseren? Lees dan nog even de nieuwsbrief over Aqieda door. De groepen 4 starten met 10 namen, groep 5 20 namen, groep 6 30 namen en vanaf groep 7 50 namen waarna we hopen dat de leerlingen in groep 8 99 namen uit het hoofd kennen, in sha Allah. 
We zijn heel erg benieuwd wie de volgende leerling is die we hier in de nieuwsbrief met zo'n mooie prestatie mogen vermelden.

We wensen iedereen een fijn weekend toe. Tot maandag, in sha Allah!