An Noer info 11

03-11-2023
- Nieuwe collega op An Noer
- Nieuwe leerkracht voor groep 3B: juf Alaae
- Bericht van juf Yamina
- Studiedag 16 november
- Inspiratieochtend met juf Yamina in samenwerking met de ouderraad

    ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders, 

Nieuwe collega op An Noer
Vanaf deze week mogen wij een nieuwe collega bij ons op school verwelkomen. Juf Naima (zoals de kinderen haar zullen gaan noemen) zal onze directiesecretaresse worden. Naima heeft zeer ruime werkervaring als directiesecretaresse bij de Koninklijke Auris Groep. We zijn erg blij dat ze ons team komt versterken. Ze zal zowel bij onze zusterschool Al Qalam als bij ons werkzaam zijn en zich voornamelijk richten op de (leerling)administratie. Juf Naima werkt vooralsnog op dinsdagmiddag en donderdagochtend. We wensen Naima een productieve tijd toe op onze scholen. 

Nieuwe leerkracht voor groep 3B: juf Alaae
We verwelkomen aankomende week ook een nieuwe leerkracht: juf Alaae. Juf Alaae  zal op dinsdagochtend, woensdag, donderdag voor groep 3B staan. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Marieke er. Juf Alaae studeert pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. Wij wensen juf Alaae een constructieve, gezellige en opbrengstgerichte tijd toe op An Noer. 

Bericht van juf Yamina 
Dhakir Lakoudi uit 6b heeft 2 ahzaab gememoriseerd, Allahomma barik.
En Safae en Maroua El Ahmadi uit 5a en 5b hebben de 99 namen van Allah s.w.t. uit het hoofd geleerd. Wat een kanjers! Wie staat er volgende week in de nieuwsbrief?

Studiedag 16 november 
Op donderdag 16 november is de school in verband met een studiedag gesloten. We zien de leerlingen graag weer op 17 november op school. 

Inspiratieochtend met juf Yamina in samenwerking met de ouderraad 
Vanochtend heeft de eerste inspiratiebijeenkomst met Juf Yamina plaatsgevonden. Allaahoema baariek! Wat een opkomst! Wat een enthousiasme! 
Meer dan 30 geïnteresseerde moeders namen deel aan de bijeenkomst.
In minder dan een half uur tijd nam Juf Yamina ons mee door haar onderwijsavontuur met betrekking tot het thema "de Profeet, vrede zij met hem." Ze moest namelijk stipt 9.00u alweer voor een klas staan. Kinderen gaan immers altijd voor!
Voor vele moeders was dit een eerste kennismaking met de lesmethoden van Juf Yamina. Ze kregen zicht op de inhoud van haar lessen waarmee zij een waardevolle bijdrage levert aan de islamitische identiteitsontwikkeling van onze kinderen. Dit thema wordt om het jaar behandeld en komt tevens terug in de thema's Aqeedah & Akhlaaq.
Juf Yamina gaf per klas aan met welke subthema's, opdrachten en filmpjes zij dit thema behandeld. Zij deelde verder tips met knutselwerkjes, spelletjes en kinderboeken om dit thuis door te pakken.
Na een korte pauze waarbij er door de feestcommissie van de ouderraad gezorgd werd voor lekkere Marokkaanse thee en koekjes, kregen de moeders de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.
Juf Yamina zorgde met haar inbreng weliswaar voor een inspirerende ochtend, maar het waren vooral de moeders die elkaar inspireerden met hun ervaringen en tips. Moeders vonden herkenning in elkaars verhalen, vragen én worstelingen. We constateerden een enorme behoefte aan een samenzijn met als doel kennis op te doen. Kennis waarmee we de eigen islamitische identiteit en die van onze kinderen kunnen versterken. De aanwezige moeders waren het meer dan eens dat wij eerst onszelf met islamitische kennis moeten voorzien, zodat wij beter in staat zullen zijn om onze kinderen een goede islamitische opvoeding te geven. 
En daarom kondigen we nu alvast de datum aan van de eerstvolgende lezing:
📍Vrijdag 17 november zal Ustadah Umm Firdauws een lezing geven met als thema:
 "Opvoeding vanuit de Quran & de Sunnah."
Noteer deze datum alvast in je agenda!
Een officiële uitnodiging volgt zo snel als mogelijk.
❗Aanstaande vrijdagochtend zullen overigens de kopieën van de werkbladen voor knutselwerkjes en spelletjes te vinden zijn in de teamkamer!
Wassalaam,

De Ouderraad