Nieuws van de ouderraad - 5 oktober 2018

05-10-2018

Excursies

Wij hebben voor dit najaar excursies georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8.

De groepen 7 en 8 gaan op 29 november naar Corpus in Oegstgeest. Daar zullen de leerlingen alles leren over het menselijk lichaam en maken ze een ‘Reis door de mens’. We zullen de ouders vragen om de leerlingen te vervoeren.

De groepen 5 en 6 gaan op 21 en 22 november naar het Rijksmuseum Boerhave in Leiden. Het Rijksmuseum Boerhave is een wetenschapsmuseum waar de kinderen in actieve workshops de wereld van de wetenschap gaan ontdekken. We zullen de ouders vragen om de leerlingen te vervoeren.

De groepen 3 en 4 gaan op 27 november naar het Museum van Oudheden in Leiden. Het Museum van Oudheden heeft voor elke groep bijzonder programma’s die de geschiedenis tot leven brengen. We zullen de ouders vragen om de leerlingen te vervoeren.

De kleuters zijn wij uiteraard niet vergeten! In overleg met juf Sanaa en juf Fatima hebben we besloten om hun excursie later in het schooljaar te organiseren. Wij willen graag een excursie die goed aansluit op de beleving van kleuters en dan is het fijn om iets te organiseren wat ook aansluit op het thema wat ze op school volgen. Voor de kleuters zullen we busvervoer regelen.

Daarnaast kunnen we jullie alvast verklappen dat we nog een extra excursie gaan regelen voor de groepen 3 t/m 8 zodat de leerlingen ook in het voorjaar wederom een leuke en leerzame excursie hebben.

Herinnering betalen ouderbijdrage

Inmiddels hebben al veel ouders de ouderbijdrage betaald. Mocht u nog niet betaald hebben dan vragen wij u nogmaals om deze zo snel mogelijk te betalen op rekeningnummer NL19 ABNA 0811130320 t.n.v. Islamitische Scholen Rijn en Gouwe. De ouderbijdrage is € 12,50 per kind. Vermeld bij uw betaling de naam en groep van uw kind.

Bereikbaarheid

De ouderraad heeft een eigen e-mailadres waar u ons kunt bereiken. Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven als hulpouder?  Dan kunt u mailen naar Ouderraad@annoer.nl