An Noer info 18

24-01-2020
- Studiedag en stakingsdagen
- Weerbaarheidstraining groep 6A
- Week van de poëzie
- Letterfeest groep 3 - 6 februari
- Parkeerbeleid rondom schoolgebouw
- Sponsorloop - 23 maart
- Nog meer dua-diploma's
- Rapportgesprekken 12-02 en 13-02
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Studiedag en stakingsdagen
De school is volgende week op deze dagen gesloten:
- maandag 27 januari i.v.m. een studiedag
- donderdag 30 en vrijdag 31 januari i.v.m. de stakingsdagen. 

Weerbaarheidstraining groep 6A
Vorige week donderdag is er een ouderavond over de weerbaarheidstraining voor de leerlingen van groep 6a georganiseerd.
De training start op woensdag 5 februari onder leiding van trainer Marco Porsius. Juf Sherida zal tijdens de trainingen aanwezig zijn. 

de weerbaarheidstraining voor groep 6A s
Week van de poëzie
Op woensdag 29 januari start de week van de Poëzie. In de groepen zal er aandacht besteed worden aan het bedenken, voordragen en schrijven van gedichten. Op 5 februari vindt in het atrium voor de leerlingen de poëziewedstrijd plaats. Uit iedere groep (3 t/m 8) draagt één leerling een gedicht voor. Voorwaarde is wel dat de leerlingen het gedicht zelf bedenken en schrijven en dat het aansluit bij het thema 'Zorg voor de aarde'. 

Letterfeest groep 3 - 6 februari
De knappe koppen van groep 3 vieren op donderdag 6 februari het letterfeest. De leerlingen hebben de afgelopen maanden alle letters geleerd en kunnen nu lezen. Dat is natuurlijk wel een feestje waard. Het letterfeest start donderdagmiddag om 13.00 uur. We sluiten het letterfeest vanaf 14.30 uur af met een diploma-uitreiking. De ouders van groep 3 zijn hier ook voor uitgenodigd. 

Parkeerbeleid rondom schoolgebouw
Een aantal ouders parkeert bij het brengen en ophalen van hun kind op de stoep of midden op de weg. Daarmee belemmeren ze voetgangers en zouden ze een onveilige situatie kunnen creëren voor kinderen. 
Het is niet nodig om op de stoep te parkeren. Er zijn immers genoeg parkeervakken waar de auto geparkeerd kan worden.
Met ingang van volgende week zal de politie meer controles in de straat uit gaan voeren.
Voor fout parkeren kunt u een boete van maar liefst 104 euro (boete inclusief administratiekosten) krijgen! Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. 

Sponsorloop - 23 maart
Ter gelegenheid van de week van het geld (23-03 t/m 27-03) starten we op maandag 23 maart met een sponsorloop. De voorbereidingen zijn in volle gang zodat we er weer een mooie dag van kunnen maken. Voor het stempelen langs de route zijn we nog op zoek naar ouders die daarbij willen helpen. Wilt u ons helpen? Dan kunt u dat doorgeven aan gymjuf Naomi of de leerkracht van uw kind.

Nog meer dua- en Qorandiploma's
Ook deze week heeft juf Yamina dua- en Qorankaarten uitgedeeld. Goed gedaan, kanjers! 

Dua diploma behaald:
Abdullah Aboulkasmi 1/2b
Naima Haybe 1/2b
Sarah Yacoubi 3
Amine Drissi 3
Nourain Yussef 3
Amira EL Fakiri 3
Lamyae Talhaoui 4a
Ilias Hadra 4a

1ste Moskeekaart
Ismail Ibrahim 6b
Hidaya Lamriti 4b

2 hizb - perenboomkaart
Ziyad El Boutaybi 8

Rapportgesprekken 12-02 en 13-02
Op woensdag 12 en donderdag 13 februari vinden de rapportgesprekken plaats. 
Volgende week wordt de gesprekkenplanner opengezet zodat u een afspraak kunt inplannen. Houd u het Ouderportaal daarom goed in de gaten. 
Ook de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 vinden op 12 februari plaats.

We wensen iedereen een fijn weekend. Tot dinsdag 28 januari!

Met vriendelijke groet, 

Het team van An Noer