An Noer info 3

11-09-2020
- Overblijfbijdrage
- Jaarmarkt 16 september 2020
- Kennismakingsgesprekken
- Informatiefilmpjes
- Contactouders
- Schoolgids 2020 - 2021
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Bijgaand de nieuwsbrief voor deze week. Veel leesplezier!

Overblijfbijdrage
Heeft u de overblijfbijdrage al betaald? Doe dit zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind. 

Jaarmarkt 16 september 2020
In verband met de jaarmarkt is de school op woensdag 16 september gesloten. 

Kennismakingsgesprekken
In de week van 21 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Volgende week wordt de gesprekkenplanner open gezet. U kunt dan intekenen voor een gesprek.
 
De uitvoering is voorlopig als volgt:
- Groepen 1/2 t/m 5B voeren gesprekken in het lokaal. Ouders betreden het lokaal via de buitendeur. Andere ouders wachten op de betonnen rand buiten het lokaal. Ouders vertrekken ook via de buitendeur. 
- Groepen 6 t/m 8 voeren gesprekken in de gymzaal. Ouders gebruiken de ingang van de gymzaal.
- De hoofdingang wordt niet gebruikt.
- Alleen leerlingen van de groepen 6 t/m 8 sluiten aan bij de gesprekken. 
- Ouders mogen samen komen.
- Er moet minimaal anderhalve meter afstand gehouden worden. Leerkrachten zetten tafels en stoelen zo neer zodat de afstand gewaarborgd kan worden. 
Indien de ouder klachten heeft, zal er een nieuwe afspraak ingepland wordt. 

Informatiefilmpjes 
In verband met alle maatregelen krijgt de informatieavond een andere invulling. Via het ouderportaal zal iedere leerkracht een informatiefilmpje met informatie over de groep delen.

Contactouders
Voor een school is de hulp van ouders onmisbaar. Daarom zijn we op An Noer altijd blij met de inzet en de hulp van ouders. 
Sinds een aantal jaar werken wij met contactouders. De contactouder:
  • is het aanspreekpunt voor de leerkracht en voor de ouders van de desbetreffende groep.
  • is voor één schooljaar het  aanspreekpunt voor de leerkracht van uw kind bij organisatorische en/of praktische zaken die in de groep van uw kind aan de orde komen, zoals de religieuze feesten, het schoolontbijt, de aankleding van de klas, hulp bij excursies en schoolreisjes, de sportdag, het verdelen en hapklaar maken van het schoolfruit en andere buitengewone activiteiten.
  • stimuleert andere ouders om te helpen bij activiteiten in de klas en op school, zoals knutselactiviteiten, schoonmaken, kleine herstelwerkzaamheden, leesmoeder, helpen bij de bibliotheek, sponsoracties, luizenouder, ed.
  • heeft geheimhoudingsplicht en is het in geen enkel geval toegestaan om gegevens en gedragingen van leerlingen en ouders uit de groep te delen met derden.


Schoolgids 2020 - 2021
De schoolgids wordt volgende week in het ouderportaal geplaatst.