An Noer info 4

17-09-2021
- Informatieavonden
- Kennismakingsgesprekken
- Week tegen Pesten 27 september t/m 1 oktober
- Vertrouwenspersonen
- Contactouders
- Corona-maatregelen
- Kraanwaterdag woensdag 22 september
Asalam alaikoem,

Beste ouders/ verzorgers, 

Informatieavonden 

De informatieavonden van afgelopen week zijn door ruim 70% van onze ouders bezocht.
We zijn blij met deze mooie opkomst. Dit is voor ons een signaal dat onze ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Ook de leerkrachten vonden het weer prettig om ouders weer 'live' te spreken. 
Heeft u naar aanleiding van de informatieavond nog vragen?
Tijdens het kennismakingsgesprekken kunt u deze aan de leerkracht stellen.

Kennismakingsgesprekken
Heeft u al ingetekend voor de kennismakingsgesprekken van volgende week? 
Doe dit zo snel mogelijk! We verwachten alle ouders voor het gesprek op school.
Vergeet ook het kennismakingsformulier niet in te leveren bij de leerkracht! 

Week tegen Pesten 27 september t/m 1 oktober 
Wij besteden natuurlijk wekelijks aandacht aan pesten en het welbevinden van de leerlingen door middel van onze methode ‘KiVa’. We vinden pesten echter een dusdanig belangrijk onderwerp dat we er ook tijdens 'de Week tegen het Pesten' nog extra bij wordt stil gestaan. 

Het is belangrijk dat iedereen goed de criteria van pesten weet:

1) Het gebeurt expres.
2) Het gebeurt regelmatig.
3) Er is sprake van machtsverschil (bijvoorbeeld meer tegen minder, of oud tegen jonger).

We merken op school op dat sommige kinderen snel roepen dat ze gepest worden.
Later in een gesprek met de leerkracht blijkt dan dat het om een conflict ging waarbij beide kinderen een aandeel hadden, of dat er iets per ongeluk gebeurde.
Het inzicht geven in de criteria van pesten is belangrijk voor alle kinderen.
De daders weten dat ze pesten, de toeschouwers zien dat er gepest wordt, de meelopers realiseren dat ze mee pesten en de groep kan dan haar verantwoordelijkheid nemen door voor het slachtoffer op te komen.
Dit opkomen gebeurt bij voorkeur door bij de leerkracht te melden dat er iemand wordt gepest.
Vertellen dat er wordt gepest is immers geen klikken.
Toch kan het zijn dat een kind ervaart gepest te worden, terwijl niet de 3 criteria aanwezig zijn.
En het kan ook zijn dat uw kind thuis het een en ander vertelt. In dat geval is het goed voor ons om te weten dat uw kind met deze gevoelens rondloopt. We kunnen kinderen alleen helpen als we weten wat er speelt.
Schroomt u daarom ook niet om contact op te nemen met de leerkracht zodat deze kan uitzoeken wat er speelt.

Als er sprake is van pesten dan passen wij de steungroep-aanpak toe.
Het slachtoffer praat met de leerkracht en de leerling mag dan een aantal kinderen aanwijzen die in de steungroep komen. Dit zijn zowel de pesters, meelopers als vrienden van het kind. Met de steungroep wordt gesproken zonder iemand de schuld te geven. Er wordt met alle kinderen een afspraak gemaakt wat ze kunnen doen om het slachtoffer te helpen.

U kan dan denken aan:

-Ik ga elke dag met…. spelen;
-Ik ga…… complimenten geven;
-Ik ga aan…. vragen hoe het gaat;
-Als ik zie dat …. gepest wordt dan kom ik voor hem/haar op door te zeggen tegen de pesters dat ze aan het pesten zijn.

De ervaring leert dat alle kinderen hun taak in de steungroep bijzonder serieus nemen en het pesten vaak binnen een week stopt.

Vertrouwenspersonen
De school beschikt over twee vertrouwenspersonen.
Dit zijn juf Yamina en juf Saskia. Kinderen mogen dan ook altijd naar hen toe gaan als ze ergens mee zitten of ergens over willen praten. Ook eventueel pesten mag bij de vertrouwenspersoon worden aangegeven. 

Contactouders
Tijdens de informatieavond is verteld wie de contactouders van de groep zijn.
In de bijlage treft u een overzicht met de namen van de contactouders.
De contactouders zullen via het Ouderportaal contact opnemen met de ouders van hun groep. 
We kijken weer uit naar een constructieve en prettige samenwerking met onze contactouders.

Coronamaatregelen
We zijn als school erg blij dat we vanaf 25 september geen klassen meer naar huis hoeven te sturen voor de verplichte thuisquarantaine als er iemand in de klas positief getest is op corona.
Deze regel geldt alleen als het gaat om 1 besmetting in een groep. Mochten er meerdere besmettingen zijn dan kan het gebeuren dat we van de GGD het advies krijgen toch een groep uit voorzorg in thuisquarantaine te plaatsen. Uiteraard doen we er binnen de school alles aan om te voorkomen dat we een corona uitbraak krijgen zoals extra handenwassen, ventileren en de extra schoonmaak.
De anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling is vanaf 25 september ook niet meer verplicht,
maar wordt nog wel dringend geadviseerd. Wij bezinnen ons er nog op wat die versoepeling precies gaat betekenen voor ouders. 

Kraanwaterdag woensdag 22 september
Aanstaande woensdag is het Kraanwaterdag. Wij dagen onze leerlingen uit om op deze dag alleen (kraan)water te drinken. Veel kinderen nemen al geen ongezonde pakjes mee naar school!
Zij drinken al veel water. Doet uw kind ook mee?
Waarom wij stimuleren dat kinderen water drinken? In de bijlage staan 10 goede redenen.