Overzicht nieuws

18-09-2020
| - Informatiefilmpjes - Kennismakingsgesprekken - Nieuwe taal- en spellingmethode STAAL - Weerbaarheidstraining groepen 7 - Samenwerking Al Qalam - An Noer - Kinderen ophalen na schooltijd -...
An Noer info 2
04-09-2020
| - Eten en drinken op school - Absenties via het ouderportaal - Toestemming beeldmateriaal - Informatieavond - Kennismakingsgesprekken - Dagelijkse intensieve schoonmaak - Vakleerkracht Engels